Πελματογράφος

Ο πελματογράφος είναι μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα με αισθητήρες πίεσης, η οποία λειτουργεί μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η πλατφόρμα καταγράφει δεδομένα ως προς την ανατομική μορφολογία του πέλματος και την κατανομή των πιέσεων κατά τη στάση και τη βάδιση. Από τα δεδομένα που συλλέγονται, και σε περιπτώσεις όπου το ιστορικό και η πλήρης κλινική εξέταση το επιβάλει, προτείνεται η κατασκευή ορθωτικών πελμάτων (πάτων) ή ορθοπεδικών παπουτσιών, προσαρμοσμένα πάντα στις ανάγκες του κάθε ασθενούς και τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του.

Επί της ουσίας ο πελματογράφος είναι ένα δυναμοπεδίο που καταγράφει & αναλύει τις δυνάμεις από την στάση και τη δυναμική επαφή του πέλματος των ποδιών, έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρης εκτίμηση των μοτίβων κίνησης του κάτω άκρου. Η διαδικασία εξέτασης εκτελείται από ειδικό μυοσκελετικό φυσιοθεραπευτή και είναι ανώδυνη και μη παρεμβατική. Το πρώτο μέρος της εξέτασης αφορά την στατική αξιολόγηση, όπου η πλατφόρμα καταγράφει την κατανομή δυνάμεων, το μέσο όρο της μηχανικής πίεσης των κάτω άκρων και άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την ορθοστατική θέση. Το δεύτερο μέρος είναι η δυναμική αξιολόγηση βάδισης, όπου γίνεται καταγραφή σε όλα τα στάδια του βηματισμού, της κατανομής των πιέσεων, των χρόνων επαφής και παραμέτρων που αφορούν τη βάδιση εν γένει.

Η συνεισφορά του πελματογράφου είναι ουσιαστική στην έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του πέλματος και του κάτω άκρου, στην αναγνώριση των ανατομικών προσαρμογών και την αξιολόγηση της συμβολής τους ή μη στην κλινική εικόνα του ασθενούς. Η αξιόπιστη αξιολόγηση οδηγεί σε κατάλληλες επιλογές αντιμετώπισης και διαχείρισης των συμπτωμάτων, μέσω της κατασκευής εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων ή υποδημάτων, καθώς και την συνταγογράφηση ειδικού ασκησιολογίου, όπου αυτό ενδείκνυται.

info@chpc.gr

+30 2821058711,+30 6977355112

Νικηφόρου Φωκά 1 & Δασκαλογιάννη

Χανιά, 731 32, Ελλάδα

info@chpc.gr

+30 2823043329,+30 6977355112

Κοντεκάκη, Παλαιοχώρα

Χανιά, 730 01, Ελλάδα
©2019 Chania Physiotherapy Clinic. All Rights Reserved.