πόνος κατά την άσκηση - πόνος αθλητών - κέντρο φυσιοθεραπείας Χανίων

Daily Nightmare

Persistent pain in sports performance. Α daily nightmare? “Hurt doesn’t equal harm” is a common mindset, among people who exercise on a regular basis either

Read More »
αθλητικός τραυματισμός

Rest Or Load?

Should I rest or should I load? How to recover following an acute soft tissue injury Soft tissue injuries (muscles, ligaments and tendons), are inevitable

Read More »