Χανιά: +30 28210 58711

Παλαιόχωρα: +30 28230 43329

Καλύβες: +30 28250 32807

Email: info@chpc.gr

Οστεοπρακτική Φυσικοθεραπεία Χανιά

Στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, ο επίσημος όρος για την οστεοπρακτική/χειροπρακτική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και προσέγγιση ονομάζεται “Orthopaedic Manipulative Therapy”.

Η προσέγγιση Orthopaedic Manipulative Therapy (OMT) είναι το πεδίο εξειδίκευσης της φυσιοθεραπείας για την αντιμετώπιση και διαχείριση των μυοσκελετικών & νευροπαθητικών παθήσεων και τραυματισμών. Η αντιμετώπισή τους βασίζεται στο μεθοδικό κλινικό συλλογισμό μέσα από τη χρήση ορθοπεδικών διαγνωστικών τεστ υψηλής ακρίβειας, θεραπευτικών προσεγγίσεων συμπεριλαμβανομένων ειδικών τεχνικών κινητοποίησης και θεραπευτικών ασκήσεων.

Η προσέγγιση ΟΜΤ περικλείει και ενημερώνεται διαρκώς από τις διαθέσιμα επιστημονικά και κλινικά ευρήματα καθώς και το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο κάθε ασθενούς. Οι θεραπευτές με πιστοποίηση OMT έχουν εκπληρώσει εκτεταμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η οποία είθισται να είναι σε επίπεδο Master of Science και να πληρεί αναγνωρισμένο πρότυπο αριστείας στη μυοσκελετική φυσιοθεραπεία.

Οι γνώσεις και οι κλινικές δεξιότητές των πιστοποιημένων θεραπευτών εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών στην εξέταση, θεραπεία και διαχείριση ατόμων με μυοσκελετικά και νευροπαθητικά προβλήματα.

Το εκπαιδευτικό και κλινικό υπόβαθρο των θεραπευτών μας, είναι πιστοποιημένο από την Διεθνή Ομοσπονδία ΟΜPΤ (IFOMPT) και έχει αναγνωριστεί από την Βρετανική Ένωση Μυοσκελετικών Φυσιοθεραπευτών (MACP).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ένωση MACP αναγνωρίζεται ως ο επίσημος φορέας εξειδικευμένων φυσιοθεραπευτών OMPT από την IFOMPT, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ενδιαφέρεστε για Οστεοπρακτική Φυσιοθεραπεία στα Χανιά;