Χανιά: +30 28210 58711

Παλαιόχωρα: +30 28230 43329

Καλύβες: +30 28250 32807

Email: info@chpc.gr

Αθλητική Φυσικοθεραπεία Χανιά

Η αθλητική φυσικοθεραπεία είναι ένα ξεχωριστό πεδίο εξειδίκευσης και κατάρτισης των φυσιοθεραπευτών, πάνω σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης τραυματισμών που προκύπτουν κατά την αθλητική δραστηριότητα.

Οι φυσικοθεραπευτές που ειδικεύονται στον αθλητισμό συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση της ασφαλούς συμμετοχής στην άσκηση, την παροχή συμβουλών και την προσαρμογή της αποκατάστασης στα προπονητικά φορτία.

Οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις από αθλητικούς φυσικοθεραπευτές, απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως επιπέδου της φυσικής τους κατάστασης, που ασχολούνται συστηματικά ή περιστασιακά με τον αθλητισμό. Η μεθοδολογία στην αντιμετώπιση και το φάσμα των δυνατοτήτων μας στην αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Η όλη διαδικασία απλοποιείται σε τέσσερα βασικά βήματα τα οποία εφαρμόζονται μεθοδικά, ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό μακροπρόθεσμο όφελος για τον ασθενή.

Τα βήματα αυτά είναι τα εξής:

1) Ενδελεχής αξιολόγηση

Μια ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση θεμελιώνεται στην μεθοδική και εμπεριστατωμένη λήψη του ιστορικού και την αναγνώριση των πιθανών μηχανισμών κάκωσης. Κατά την διαδικασία λήψης του ιστορικού οφείλουμε να κατανοήσουμε πλήρως το επίπεδο της τρέχουσας φυσικής κατάστασης, το πρόσφατο ιστορικό του τραυματισμού (και παλαιότερο όπου υπάρχει), τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των συμπτωμάτων σε καθημερινή βάση, την προσωπική γνώμη του αθλητή σχετικά με τον τραυματισμό, τις απαιτήσεις, τους στόχους και τις προσδοκίες για την αποκατάσταση, καθώς και άλλες πτυχές που μπορεί να κριθούν απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης κλινικής εικόνας. 

Αυτά τα στοιχεία καθοδηγούν τον σχεδιασμό της εξέτασης, ώστε να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε όλες τις παραμέτρους, τους παράγοντες ή τις ανατομικές περιοχές που συμβάλουν έμμεσα ή άμεσα στον περιορισμό της αθλητικής δραστηριότητας. Κατά την κλινική εξέταση, η οποία εκτελείται από ειδικό μυοσκελετικό φυσιοθεραπευτή, ελέγχεται η κατάσταση των αρθρώσεων, του μυϊκού συστήματος και η κινητικότητα του νευρικού ιστού. Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης ενός αθλητή περιλαμβάνει σε πολλές περιπτώσεις την ακριβή μέτρηση της μυϊκής δύναμης, της ισχύος, της ροπής, της αντοχής, του νευρομυικού συντονισμού και άλλων ειδικών δοκιμασιών όπου απαιτείται.

Ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο (γνωστό και ως Cybex) είναι διαθέσιμο στις εγκαταστάσεις μας και αποτελεί την πιο αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή για τη διενέργεια τέτοιων μετρήσεων. Πέρα από την αξιολόγηση των μυικών ομάδων, το δυναμόμετρο χρησιμοποιείται τακτικά και για την αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών, χειρουργείων, αλλά και για εργομετρικούς σκοπούς στο πλαίσιο  της προετοιμασίας των αθλητών.

Στην κλινική φυσιοθεραπείας που διαθέτουμε στα Χανιά υπάρχει επίσης η δυνατότητα για πλήρη ανάλυση στάσης & βάδισης. Όπου κρίνεται κλινικά απαραίτητο προχωράμε, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του αθλητή, σε συνταγογράφηση και κατασκευή ειδικών ορθωτικών πελμάτων (πάτοι) ή υποδημάτων. Η αξιολόγηση της στάσης και της βάδισης εκτελείται με την ακρίβεια και την αξιοπιστία που προσφέρει η χρήση ειδικής πλατφόρμας δυνάμεων, γνωστού και ως πελματογράφου.

2) Σχεδιασμός & εκτέλεση προγράμματος αποκατάστασης

Μετά την κλινική αξιολόγηση του ασθενούς, σχεδιάζεται ένα εξ’ ολοκλήρου εξατομικευμένο πλάνο αποκατάστασης το οποίο και τίθεται σε εφαργμογή από την πρώτη ημέρα. Οι δυνατότητες των θεραπευτικών παρεμβάσεών μας περιλαμβάνουν πολλαπλές τεχνικές & μεθόδους όπως, οστεοπρακτική, manual therapy, θεραπεία με τεχνολογία tecar, μέθοδο ξηράς βελόνας (dry needling, acupucture), εφαρμογές ελαστικών περιδέσεων (kinesio/kinematic tape) κ.α.

Παράλληλα με τις παραπάνω θεραπευτικές παρεμβάσεις, από τα πρώιμα στάδια της αποκατάστασης, ο αθλητής ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης με συνταγογράφηση ειδικού ασκησιολογίου. Στις περιπτώσεις όπου η φύση και το στάδιο αποκατάστασης του τραυματισμού το επιτρέπουν, ο αθλητής δουλεύει αποκλειστικά σε συνεδρίες θεραπευτικής άσκησης μέσα στο άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο μας, υπό την επίβλεψη & την καθοδήγηση αθλητικού φυσιοθεραπευτή.

3) Επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα

Όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν και επανέλθει σε επιθυμητά επίπεδα η λειτουργική απόδοση στα προπονητικά φορτία, τότε ο αθλητής περνάει στο τελικό μέρος της αποκατάστασης το οποίο είναι η επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα

Σε αυτό το στάδιο δοκιμάζεται η επιτυχία του προγράμματος αποκατάστασης. Οι συνεδρίες της αποκατάστασης, γίνονται σε γήπεδα, στάδια ή άλλους αθλητικούς χώρους, ανάλογα με το είδος του αθλήματος και τις προπονητικές απαιτήσεις του κάθε ατόμου. Κατά την ολοκλήρωση του πλάνου αποκατάστασης, ο στόχος είναι να επιτευχθεί το 120% της επιθυμητής φυσικής κατάστασης του αθλητή, σε σύγκριση με την απόδοσή του πριν από τον τραυματισμό. 

Για την επίτευξη της βέλτιστης επιστροφής στη δραστηριότητα, μπορούμε να δουλέψουμε σε οποιοδήποτε αθλητικό χώρο, σε συνεδρίες one-to-one ή σε γκρουπ (όπου αυτό είναι εφικτό). Οι συνεδρίες αποκατάστασης σε αθλητικούς χώρους, στοχεύουν σε τομείς της άσκησης όπως η ταχυδύναμη, ο νευρομυϊκός συντονισμός και άλλες παράμετροι σχετικές με το κάθε άθλημα ξεχωριστά, ώστε να διασφαλιστεί πως ο αθλητής είναι απόλυτα έτοιμος να επιστρέψει σε βαριά προπονητικά φορτία.

4) Υποστήριξη σε κάθε πτυχή της αθλητικής δραστηριότητας

Η θεραπευτική μας ομάδα συμμετέχει διαρκώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με την αθλητική φυσιοθεραπεία, διαμορφώνοντας διαρκώς ένα ευρύ και ενημερωμένο φάσμα γνώσεων. Με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται και διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών κατά την κλινική μας πρακτική, εναρμονισμένη με τoν κώδικα δεοντολογίας.

Παρέχουμε προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στη συνεργασία μας με αθλητές υψηλού επιπέδου, ή επαγγελματικές ομάδες, όπου και εφαρμόζουμε διεπιστημονική προσέγγιση σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας (ιατρικό προσωπικό), τους προπονητές, το προσωπικό δύναμης & φυσικής κατάστασης κ.α. 

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας, να συμμετέχουμε επικουρικά στο σχεδιασμό και την επίβλεψη της προετοιμασίας των αθλητών και των ομάδων, για την πρόληψη τραυματισμών και την βελτίωση της λειτουργικής τους ικανότητας.

Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, μαζί με την απαραίτητη αναγνώριση, ενσωμάτωση & υποστήριξη του ψυχοκοινωνικού υπόβαθρου του αθλητή, εξασφαλίζει ότι παρέχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, σε οποιοδήποτε στάδιο αποκατάστασης ή πρόληψης αθλητικών τραυματισμών.

Ενδιαφέρεστε για Αθλητική Φυσιοθεραπεία στα Χανιά;