Προεγχειρητική φροντίδα

Η περίοδος πριν και μετά από μία χειρουργική επέμβαση (περιεγχειρητική) μπορεί να αποτελέσει ορόσημο για κάθε άνθρωπο. Η φυσιοθεραπεία στην περιεγχειρητική φροντίδα εμφανίζεται ως ένας σημαντικός παράγοντας της μετεγχειρητικής αποκατάστασης. Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της εφαρμογής της φυσιοθεραπείας κατά την περιεγχειρητική περίοδο και η ενίσχυση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων έχουν επισημανθεί σε πρόσφατη ανασκόπηση των ερευνητικών στοιχείων. Διαβάστε την ερευνητική ανασκόπηση…

Τα χρονοδιαγράμματα κινητοποίησης που εφαρμόζονται αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση ή νωρίς έπειτα από την έναρξη της μηχανικής υποστήριξης, σε περιπτώσεις αναπνευστικής ανεπάρκειας, μπορεί να είναι ευεργετικά για την πρόληψη της εξασθένησης του οργανισμού και  να επιτρέψουν στους ασθενείς να ανακτήσουν τη λειτουργική τους ανεξαρτησία μέχρι τη στιγμή του εξιτηρίου από το νοσοκομείο. Η ενσωμάτωση αυτής της πολυδιάστατης και επιστημονικά αποδεδειγμένης προσέγγισης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μετεγχειρητικές πνευμονικές επιπλοκές και μειώνει τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο.

Η απόλυτη ανάπαυση στο κρεβάτι (κλινοστατισμός) κατά την μετεγχειρητική περίοδο μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια για την ανάκτηση της λειτουργικότητας του ασθενούς. Η μεθοδολογία γρήγορης χειρουργικής επέμβασης που ενσωματώνει εντατική κινητοποίηση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την έκβαση της κλινικής εικόνας του ασθενή. Πέρα από τον σχεδιασμό και εκτέλεση επιστημονικών και εξατομικευμένων πρωτόκολλων μετεγχειρητικής αποκατάστασης, παρέχουμε επίσης πολύτιμες προεγχειρητικές συνεδρίες για μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων. Η προεγχειρητική φυσιοθεραπεία σε ορισμένες περιπτώσεις προάγει στους ασθενείς την ταχεία ανάρρωση κατά την μετεγχειρητική περίοδο.

Οι συνεδρίες φυσιοθεραπείας κατά την προεγχειρητική περίοδο έχουν ως στόχο τη μείωση του οιδήματος, την ενίσχυση των μαλακών ιστών και τη διατήρηση της κινητικότητας της άρθρωσης. Αυτά τα κλινικά αποτελέσματα συμβάλλουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον για το χειρουργό να διεισδύσει και να παρέμβει στην περιοχή. Η φυσιοθεραπεία στην προεγχειρητική περίοδο μπορεί επίσης να περιορίσει ή και να αντιστρέψει την εξασθένηση της φυσικής κατάστασης και ενδέχεται να επηρεάσει την επακόλουθη μετεγχειρητική έκβαση. Προοπτική ερευνητική μελέτη επισκόπησης, της εφαρμογής πρώιμων περιόδων φυσιοθεραπείας σε ένα χειρουργικό πληθυσμό έδειξε ότι η φυσιοθεραπεία είναι εφαρμόσιμη και ιδιαίτερα ανεκτή σε χειρουργικό πληθυσμό, αλλά απαιτεί πολύεπιστημονική συνεργασία & προσέγγιση. Διαβάστε τη μελέτη…

info@chpc.gr

+30 2821058711,+30 6977355112

Νικηφόρου Φωκά 1 & Δασκαλογιάννη

Χανιά, 731 32, Ελλάδα

info@chpc.gr

+30 2823043329,+30 6977355112

Κοντεκάκη, Παλαιοχώρα

Χανιά, 730 01, Ελλάδα
©2019 Chania Physiotherapy Clinic. All Rights Reserved.